பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : Planted 500 native variety saplings at Sadayankuppam lake to create Miyawaki forest

Home /

 Completed Events / பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : Planted 500 native variety saplings at Sadayankuppam lake to create Miyawaki forest

Back

Completed Events

05
Sep 2019

பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : Planted 500 native variety saplings at Sadayankuppam lake to create Miyawaki forest

பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : சென்னை சடையன்குப்பம் ஏரியின் ஒரு பகுதியை தூர் வாரி அதன் கரைகளை பலப்படுத்தினோம். அதன் தொடர்ச்சியாக தூர்வாரப்பட்ட மண்ணைக் கொண்டு சிறு குன்று அமைத்து அதன் மீது 500 நாட்டு மரக்கன்றுகளை புதிய தலைமுறையின் நம்மால் முடியும் குழு மற்றும் உள்ளூர் இளைஞர்களின் துணையோடு மியாவாக்கி முறையில் நட்டுள்ளோம். உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. நடப்பட்ட மரக்கன்று வகைகள் : நாவல், சீதா, கொய்யா, பெரு நெல்லி, சிறு நெல்லி, பலா, வேங்கை, புங்கம், மலை வேம்பு, மாதுளை, மகோகனி, சிசு மற்றும் வேம்பு. Youtube link : https://www.youtube.com/watch?v=GJWSn3k19FA #கிருஷ்ணப்பிரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #மியவாக்கி #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign #Miyawaki

Event Gallery