'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 60 native variety tree saplings have been planted at Sholinganallur Housing Board

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 60 native variety tree saplings have been planted at Sholinganallur Housing Board

Back

Completed Events

26
Feb 2020

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 60 native variety tree saplings have been planted at Sholinganallur Housing Board

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : சோழிங்கநல்லூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பில் 60 நாட்டு மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. #கிருஷ்ணப்பிரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery