'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 1300 native variety tree saplings have been donated to Valliyur pasumai iyakkam, Tirunelveli

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 1300 native variety tree saplings have been donated to Valliyur pasumai iyakkam, Tirunelveli

Back

Completed Events

06
Mar 2020

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 1300 native variety tree saplings have been donated to Valliyur pasumai iyakkam, Tirunelveli

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 1300 native variety tree saplings have been donated to வள்ளியூர் பசுமை இயக்கம் which is headed by Mr.Chithirai. They are working continuously to improve green space in and around Tirunelveli. Best wishes to the team. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery