'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 4 native variety tree saplings have been planted near Vadapalani

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 4 native variety tree saplings have been planted near Vadapalani

Back

Completed Events

14
Feb 2020

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 4 native variety tree saplings have been planted near Vadapalani

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 4 native variety tree saplings (Pungam) have been planted near Vadapalani. We thank Mr.Gopinath for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்பிரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery