Palm seeds collection drive : குன்றத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் 10000 பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டன

Home /

 Completed Events / Palm seeds collection drive : குன்றத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் 10000 பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டன

Back

Completed Events

31
Aug 2019

Palm seeds collection drive : குன்றத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் 10000 பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டன

திரு.பனை சதிஷ் , திரு.விஷ்வா ஆகியோருடன் இணைந்து குன்றத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் 10000 பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டன. சேகரிக்கப்பட்ட விதைகள் பிற அமைப்புகள், தனி நபர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன.

Event Gallery