'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : Donated 500 native tree saplings to Tindivanam Panai Pangai village youngsters

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : Donated 500 native tree saplings to Tindivanam Panai Pangai village youngsters

Back

Completed Events

03
Aug 2019

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : Donated 500 native tree saplings to Tindivanam Panai Pangai village youngsters

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : திண்டிவனம் பகுதியில் மரங்கள் வளர்க்க ஆர்வமாக உள்ள பனை - பாங்கை கிராம இளைஞர்களுக்கு 500 நாட்டு மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன. #கிருஷ்ணப்பிரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign.

Event Gallery