'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 22 native variety tree saplings have been planted at Kolathur, Chennai

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 22 native variety tree saplings have been planted at Kolathur, Chennai

Back

Completed Events

10
Aug 2019

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 22 native variety tree saplings have been planted at Kolathur, Chennai

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 22 native variety tree saplings (pungam, poovarasam, vembu, naval) have been planted at Kolathur. We thank Mr. Easter Raj Joseph Ignatius for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்பிரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery