'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 15 pungam tree saplings have been planted at Government girls school, Egmore

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 15 pungam tree saplings have been planted at Government girls school, Egmore

Back

Completed Events

25
Jul 2018

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 15 pungam tree saplings have been planted at Government girls school, Egmore

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 15 pungam tree saplings have been planted at Government girls school, Egmore. We thank staffs for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery